O co chodzi

 

 • Zaprojektowaliśmy i wdrażamy w Toruniu nowe przedsięwzięcie, wytwórnię pierników.

 

 • Tworzymy Toruńską Fabrykę Pierników 1907 na mocnych podstawach polskiej,
  toruńskiej tradycji piernikarskiej.

 

 • Budujemy nową markę dla grupy naszych produktów.
  Nasze znaki towarowe są obecnie przedmiotem procedury uzyskania prawa ochronnego.

 

 • Przystępujemy, na warunkach Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku
  dla oferty niepublicznej, do emisji pierwszej serii atrakcyjnie oprocentowanych,
  obligacji 3-letnich Toruńskiej Fabryki Pierników 1907.